Skip to main content

Hijyen Egitimi - Yangin Egitimi - Mesleki Eğitimler - İlk Yardım - İlaçlama Hizmetleri
0 553 714 85 99 *** 0 850 840 70 91 ***
       

İlk Yardım Testi

1 - Bak-dinle-hisset yöntemi ile yapılan solunum değerlendirilmesi kaç saniye süre yapılır?
5 Saniye
10 Saniye
30 Saniye
60 Saniye

2 - Komadaki bir hasta ve yaralıda aşağıdakilerden hangisi kaybolur?
Bilinç
Solunum
Nabız
Dolaşım

3 - Solunum değerlendirilmesi nasıl yapılır?
Ağız ve buruna ayna tutulur.
Islak bir parmak Hasta / Yaralı nın ağız ve burnuna yaklaştırılır.
Kulağımızı Hasta / Yaralı’nın kalbine dayayıp dinleriz.
Bak-dinle-hisset yöntemi uygulanır.

4 - Hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
Baş-çene pozisyonu verilir.
Dil dışarı çekilir.
Hasta oturtulur.
Baş yana çevrilir.

5 - Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın önceliklerinden değildir?
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak.
Durumun kötüleşmesini önlemeye çalışmak.
Tıbbi müdahalede bulunmak ve tedaviye başlamak.
İyileşmeyi kolaylaştırmak.

6 - Hava yollarına yabancı cisim tıkanması olduğunu düşündüren hasta yeterli nefes alıp verebiliyor ise ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Yanında durarak öksürmeye teşvik edilir.
Sırtına 5 kez vurulur.
Heimlich manevrası uygulanur.
Göğüs baskısı uygulanır.

7 - Erişkinlerde dış kalp masajı uygulanırken göğüse kaç cm çökecek şekilde bası uygulanır?
4-5 cm
2,5-5 cm
1-1,5 cm
10 cm

8 - Temel Yaşam Desteğine sadece dış kalp masajı yapılıyorsa hangi hızda yapılmalıdır?
60 kez/dk
80 kez/dk
40 kez/dk
100 kez/dk

9 - Müdahale edilmezse; kalp durduktan ne kadar süre sonra geri dönüşümsüz beyin hasarı oluşur?
10 saniye
40 saniye
1-2 dakika
3-5 dakika

10 - Kanamaların ciddiyetini aşağıdakilerden hangisi belirler?
Kanamanın hızı
Kanayan damarın cinsi
Kanamanın miktarı
Hepsi

11 - Kırıklı bir hasta söz konusu ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Kırık tespit edilir.
Kırık düzeltilir .
Ağrıyı azaltmak için ilaç verilir.
Hiçbir şey yapılmaz.

12 - Çamaşır suyu içen biri için uygulanacak ilk girişim hangisi olmalıdır?
Kusturulmalıdır.
Kusturulmalı ve bol sıvı içirilmelidir.
Kusturulmadan hızlı bir şekilde tıbbi yardım sağlanmalıdır.
Yaralı yatırılarak dinlendirilir ve kendi kendine iyileşmesi beklenmelidir.

13 - Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilk yapılacak olandır?
Turnike uygulamak.
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle direk baskı uygulamak.
Kanayan uzuvu yukarı kaldırmak.
Sargı yapmak.

14 - En tehlikeli olan ve hızla müdahale gerektiren kanama şekli hangisidir?
Toplardamar kanamaları
Kılcaldamar kanamaları
Atardamar kanamaları
Hepsi

15 -Acil durumlarda ambulans çağırmak için aranması gereken numara hangisidir?
115
118
112
186

16 - Hasta / Yaralı’nın ilk değerlendirilmesinde ilk yapılacak olan nedir?
Solunum yolu açıklığının kontrolü
Dolaşımın değerlendirilmesi
Bilinç durumunun değerlendirilmesi
Solunum değerlendirilmesi

17 - Burnu kanayan bir kişiye ilkyardım nasıl olmalıdır?
Pamukla tampon yapılmalıdır.
Sırtüstü yatırılmalıdır.
Oturur pozisyonda burun kanatlarına baskı yapılır.
Başı geriye yatırılmalıdır.

18 - Yanıkta ilk yapılması gereken müdahale hangisidir?
Yanan bölge soğuk suyla yıkanmalıdır.
Oluşan su dolu kesecikler patlatılmalıdır.
Yoğurt sürülmelidir
Ağrı kesici verilmelidir.

19 - İlkyardım nedir?
Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir.
Hastanede hekimlerce yapılan müdahaledir.
Yardım çağırmaktır.
Olay yerinde durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir.

20 - Aşağıdakilerden hangisi hareket sisteminde yer almaz?
Kemikler
Eklemler
Kaslar
Deri

21 - Erişkinlerde dolaşımın değerlendirilmesinde hangi nabız bölgesi kullanılır?
Şah damarı
Ön kol damarı
Bacak damarı
Kol damarı

22 - Bir trafik kazası sonuncu oluşan yaralanmalarda hangi durumda yaralıyı mutlaka araçtan çıkarmak gerekmektedir?
Yaralı sıkışmış ise.
Yaralının kol ve bacaklarında kırık var ise.
Yaralının ön kolunda kontrol edilebilir bir kanaması var ise.
Yaralının solunumu ve kalbi durmuş ise.

23 - Aşağıdaki yaralılardan hangisine ilk önce müdahale etmeniz gerekir?
Kolu kırılmış olan sürücü.
Ağlayan 2 yaşında çocuk.
Bilinci kapalı bir yolcu.
Hiçbirine müdahale etmek gerekmez.

24 - Kan şekeri düşüklüğünde yapılması gereken ilkyardım nasıl olmalıdır?
Hastanın ABC’si değerlendirilir.
Hastanın bilinci yerinde ise ağızdan şeker ve şekerli içecekler verilir.
Bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilir.
Hepsi doğru.

25 - Aşağıdakilerden hangisi şoktaki bir hastaya yapılacak ilkyardım uygulamalarından biri değildir?
Yaralı sıcak tutulur.
Dolaşımın hızlanması için ayağa kaldırılıp yürütülür.
Şok pozisyonu verilir.
Endişe ve korkusu giderilmeye çalışılır.

26 - Eklem yüzeyinin anlık olarak ayrılmasına ne denir?
Kırık
Çıkık
Burkulma
Zedelenme

27 - Olay yerinde H / Y ya müdahale etmeden önce hangisi yapılmalıdır?
Tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak.
Olay yerindeki H / Y sayısını belirlemek.
Olay yerindeki H / Y lar arasındaki öncelikli olanları belirlemek.
Hepsi

28 - Bilinci kapalı , solunumu ve dolaşımı olan kazazedeye ;
Sırtüstü pozisyonu verilir.
Ağızdan su verilir.
Koma pozisyonu verilir.
Ayakları 20 cm kaldırılır.

29 - Solunum yolu ile olan zehirlenmelerinde yapılması doğru olan uygulama nedir?
Hasta temiz havaya çıkarılır.
ABC değerlendirilir.
Yarı oturur pozisyonda tutulur ve 112 den yardım istenir.
Hepsi

30 - Kedi – köpek ısırmalarında ne yapılmalıdır?
Yara 5 dakika süre ile sabun ve su ile yıkanmalıdır.
Yaranın üzerine dikiş atılmalıdır.
Yarada kanama varsa turnike uygulanmalıdır.
Yaranın üstü açık bırakılmalıdır.

31 - Tespit sırasında neye dikkat edilmelidir?
Yaralı bölge sabit tutulmalıdır.
Açık yara varsa önce üzeri kapatılmalıdır.
Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmelidir.
Hepsi

32 - Omurga hasarı olduğu bilinen bir yaralıyı taşımak gerektiğinde nasıl davranmalıdır?
Bir kişi dikkat ederek taşır.
Yaralıyı hareket etmeyeceği bir şekilde kucakta taşıma
Yaralıyı bir çarşafın üzerine koyarak taşıma
Yaralı en az üç kişi ile omurga düzlemi korunarak taşınır.

33 - Rentek manevrası nedir?
Sedye ile hasta taşıma yöntemidir.
Araç içinden Hasta / Yaralı ‘nın omuriliğine zarar vermeden çıkarılması tekniğidir.
H / Y’nın sedyeye alınması tekniğidir.
Acil taşıma tekniğidir.

34 - Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımda yapılırsa yanlış olur?
Ambulans çağırmak.
Hasta yaralıyı sakinleştirmek.
Hasta / Yaralıya ağrı kesici vermek.
Çevredeki telaşlıları uzaklaştırmak.

35 - Hangisi ilkyardım temel uygulamaları arasında yer alır?
Koruma
Bildirme
Kurtarma
Hepsi

36 - İlkyardımcı için hangi özellik yanlıştır?
İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır.
Sakin olmalıdır.
Gerektiğinde kendini tehlikeye atmalıdır.
Çevresindeki kişileri organize edebilmelidir.

37 - Sara (epilepsi) krizi geçiren kişiye ne yapılmalıdır?
Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır.
Soğan koklatılır.
Hasta bağlanmaya çalışılır.
Ağzı açılmaya çalışılır.

38 - Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçları arasında yer alır?
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak.
H / Y ‘yı en iyi hastaneye götürmek.
H / Y ‘nın yakınlarına haber vermek.
H / Y ‘ya ilaç temin etmek.

39 - Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın tanımlarındandır?
Ambulansta yapılan müdahaledir.
Sağlık personelinin yaptığı müdahaledir.
İlaçla yapılan müdahaledir.
İlkyardım eğitimi almış kişinin olay yerinde yaptığı müdahaledir.

40 - Aşağıdakilerden hangisi kaza ortamının değerlendirilmesi kurallarından birisi değildir?
İlkyardımda öncelikler belirlenmelidir.
İlkyardımcı kendisine en yakın yaralıya müdahale eder.
Yaralıların sayısını ve türlerini belirler.
Çevrede tehlike kaynağı olup olmadığı değerlendirilir.